OEEA


 • 嬰幼兒抱被

產品名稱: 嬰兒抱被

產品編號: 10412022
產品尺碼: 100*100cm
成份: 100%純棉
產品類別: 嬰兒抱毯
批發最小起訂量: 100只/每尺碼每顏色
貨期: 大約20至30天
製造商: OEEA

 • 品牌
  OEEA
 • 安全類別
  A
 • 單位名稱
 • 等級
  A

定制 & OEM 包裝


 • 箱嘜
  OEEA
 • 淨重
  0.3KG
 • 毛重
  0.3KG
 • 包裝尺碼
  29X21X1 CM
 • 裝箱數量
  300 件
 • 外箱尺寸
  60X40X50 CM
 • 體積
  0.12
 • 標準
  FZ/T 81014-2008
定做詳細 產品顏色: 產品顏色可自行選擇. ( 可供選擇面料顏色) 最小訂量: 100件每色每尺碼 定做貨期: 訂單確認後25至40天 • 貨品描述: 嬰幼兒抱被
 • 貨品編號: 10412022
 • 單位名稱: 件
 • 產品尺碼: 100*100cm
 • 最小起訂量: 100只/每尺碼每顏色
 • 貨期: 大約20至30天
 • 製造商: OEEA
 • 包裝
 • 淨重: 0.3KG
 • 毛重: 0.3KG
 • 包裝尺碼: 29X21X1 CM
 • 裝箱數量: 300pcs
 • 外箱尺寸: 60X40X50 CM
 • 體積: 0.12
 • 箱嘜: OEEA
 • 出口國: 中國